Izabela Szylko, recenzje scenariuszy, scriptdoctoring, cennik

Recenzja scenariusza (ogólna)

o objętości nieprzekraczającej 120 stron znormalizowanego maszynopisu (według standardów PISF) w wersji skróconej (min. 1800 znaków ze spacjami) obejmująca:

 • ocenę atrakcyjności tematu z punktu widzenia producenta,
 • analizę postaci głównego bohatera pod kątem jego przemiany,
 • opinię na temat konstrukcji dramaturgicznej tekstu i logiczności przebiegu wydarzeń,
 • uwagi dotyczące języka, w szczególności dialogów.

Uwaga: recenzja scenariusza nie zawiera proponowanych zmian, wskazuje jedynie zalety tekstu i jego wady.

Cena: 350 zł brutto,  faktura bez VAT.

 

W przypadku gdy objętość tekstu przekracza 120 stron znormalizowanego maszynopisu cena recenzji scenariusza wzrasta o 100 zł.

Recenzja scenariusza (szczegółowa)

o objętości nieprzekraczającej 120 stron znormalizowanego maszynopisu (według standardów PISF) w wersji rozszerzonej (min. 5600 znaków ze spacjami) obejmująca:

ocenę potencjału dotarcia do publiczności i/lub potencjału festiwalowego oraz analizę scenariusza z uwzględnieniem:

 • ekspozycji,
 • protagonisty/wydarzenia inicjującego,
 • celu głównego bohatera,
 • przeszkód,
 • jedności dramaturgicznej,
 • struktury wewnętrznej,
 • rozwoju dramaturgii,
 • kulminacji i zakończenia.

Dodatkowo uwagi dotyczące języka, w szczególności dialogów i końcowe wrażenia pod kątem atrakcyjności filmu dla widza.

Uwaga: recenzja scenariusza nie zawiera proponowanych zmian, wskazuje jedynie zalety tekstu i jego wady.

Cena: 500 zł brutto, faktura bez VAT.

 

W przypadku gdy objętość tekstu przekracza 120 stron znormalizowanego maszynopisu cena recenzji scenariusza wzrasta o 100 zł.

SCRIPT DOCTORING

Ceny usług script doctoringu negocjowane indywidualnie.

Wystawiam faktury bez VAT.

Studio O'Rety Izabela Szylko

kontakt:   orety@orety.com.pl