Drogi autorze, pozwól sobie na luksus udoskonalenia swego dzieła, zanim zaatakują cię krytycy.
Czytelnicy i widzowie będą ci wdzięczni.

CENNIK


1. Recenzja ogólna scenariusza o objętości nieprzekraczającej 120 stron znormalizowanego maszynopisu (według standardów PISF) w wersji skróconej (min. 1800 znaków ze spacjami) obejmująca:

ocenę atrakcyjności tematu z punktu widzenia producenta,
analizę postaci głównego bohatera pod kątem jego przemiany,
opinię na temat konstrukcji dramaturgicznej tekstu i logiczności przebiegu wydarzeń
uwagi dotyczące języka, w szczególności dialogów.

Uwaga: recenzja nie zawiera proponowanych zmian, wskazuje jedynie zalety tekstu i jego wady.

Cena: 250 zł


2. Recenzja szczegółowa scenariusza o objętości nieprzekraczającej 120 stron znormalizowanego maszynopisu (według standardów PISF) w wersji rozszerzonej (min. 5600 znaków ze spacjami) obejmująca:
ocenę potencjału dotarcia do publiczności i/lub potencjału festiwalowego
analizę scenariusza z uwzględnieniem
a)ekspozycji,
b)protagonisty/wydarzenia inicjującego,
c) celu głównego bohatera,
d) przeszkód,
e)jedności dramaturgicznej,
f) struktury wewnętrznej
g) rozwoju dramaturgii
h) kulminacji,
uwagi dotyczące języka, w szczególności dialogów,
końcowe wrażenia pod kątem atrakcyjności filmu dla widza.

Uwaga: recenzja nie zawiera proponowanych zmian, wskazuje jedynie zalety tekstu i jego wady.
Cena: 450 zł

W przypadku gdy objętość scenariusza przekracza 120 stron znormalizowanego maszynopisu cena każdej z recenzji wzrasta o 100 zł.

Ceny usług scriptdoctoringu negocjowane indywidualnie.
Wystawiam faktury.

Proszę o kontakt drogą mailową:
orety@orety.com.pl